Warsztaty Spawalnicze
mgr inż. Wojciech Zakolski

Nazwisko Zakolski wiąże się z udokumentowaną 100-letnią tradycją w zakresie mechaniki.
W roku 1983 założone zostały Warsztaty Spawalnicze, a od roku 1988 znajdują się we własnej siedzibie, systematycznie rozbudowywanej i wyposażanej.

Kwalifikacje właściciela firmy:
  • studia wyższe o specjalności mechanicznej w zakresie spawalnictwa na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej
  • praca w Mostostal Warszawa
  • praca w MZK Warszawa
  • praca w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Elektrowni OBREL
  • dyplom i certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa
  • dyplom i certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnictwa
  • nagrody Ministra Górnictwa i Energetyki za opracowania związane ze spawalnictwem w energetyce atomowej
  • 32 lata prowadzenia własnej firmy wykonując prace, wymagające szczególnych kwalifikacji